Transformatie Jongerenhuisvesting Markendaalseweg Breda

De gemeente Breda heeft haar bereidwilligheid getoond om medewerking te verlenen aan de plannen van iDea Compact ten behoeve van de herontwikkeling van de voormalige Rabobank op de hoek van de Markendaalseweg en Concordiastraat in Breda. iDea Compact gaat in haar plannen uit van realisatie 123 jongerenwoningen met additionele voorzieningen waarbij een gedeelte van het bestaande pand wordt getransformeerd en gedeeltelijk nieuwbouw wordt gepleegd. iDea Compact speelt met deze plannen in op de behoefte voor realisatie van kwalitatief goede woonvormen voor jongeren in het centrum van Breda. Tevens wordt ook aan de wens van de gemeente voldaan om incourante kantoorpanden uit de voorraad te halen en waar mogelijk te herbestemmen. Inmiddels is iDea Compact een samenwerking aangegaan met HIG uit Vught ten behoeve van de verdere uitwerking van de plannen, HIG wordt ook de eigenaar van het pand. De omgevingsvergunning is inmiddels verleend, de sloopwerkzaamheden zijn half februari 2018 gestart zodat in mei 2018 gestart kon worden met de bouw. Quadrant Architecten uit Zevenbergen is verantwoordelijk voor het ontwerp. Voor informatie met betrekking tot huur van een appartement, ga naar bijgevoegde link: huurinteresse appartement

Menu