Ivo van Beek

Ivo van Beek is vanaf 1989, na het afronden van de MTS, werkzaam in de bouw. Hij is zijn carrière gestart bij Nijhuis als maatvoerder en timmerman en is daarna in het calculatievak terecht gekomen bij IBC alwaar hij zich opwerkte tot bouwkostendeskundige en de meest spraakmakende projecten met succes heeft begeleidt. Na overname van IBC door Heijmans heeft Ivo zich middels interne managementopleidingen verder ontwikkeld en werd verantwoordelijk voor planontwikkeling en calculatie binnen de vestiging in Best.

Vanaf 2009 tot en met begin 2013 was Ivo als Manager Planontwikkeling en Prijsvorming bij BVR in Roosendaal verantwoordelijk voor selectie en verwerving van potentiële projecten, plannen uitwerken in zowel Utiliteitsbouw als Woningbouw vanaf initiatieffase tot aan uitvoeringsfase (planontwikkeling), begeleiden/voorzitten bouwteams en eindverantwoordelijke voor alle voorcalculaties en prijsvormingstrajecten. In 2013 is Ivo samen met Ad en Edwin binnen Giesbers een aparte BV onder de naam Giesbers Speciale Projecten gestart. Hierin werd hun brede kennis ingezet bij tal van projecten en verwervingen. Vanaf begin 2014 zijn de 3 partners eigenaar van iDea Compact.

Ivo is praktisch in zijn aanpak, ambitieus en doelgericht in realisering van ideeën en plannen en sterk gericht op verbetering en vernieuwing, daarbij oude gedegen principes respecterende. Hij behandelt vraagstukken van klanten als ware het projecten voor zichzelf en hij stelt zich tot doel beheersbare conceptkeuzes te maken en denkt hierbij zo breed en integraal mogelijk.

Ivo is ervaringsdeskundige in:

  • Verwerving via selecties van bouw- en vastgoedprojecten
  • Planuitwerking vanaf initiatieffase tot en met exploitatiefase
  • (Integrale) contractuitwerking
  • Kostenbewaking
  • Bouwconcepten in zorg- en jongerenhuisvesting

Ivo heeft eerdere dienstverbanden vervuld bij de volgende toonaangevende bedrijven:

  • Nijhuis
  • IBC
  • Heijmans
  • BVR Groep
  • Giesbers Rotterdam

Ivo van Beek is actief op LinkedIn

Menu