Herontwikkeling Liebau Watersport

iDea Compact heeft in opdracht van Liebau Watersport de huidige locatie aan de Boulevard Antverpia herontwikkeld tot een 7 tal grondgebonden woonwerk-woningen in combinatie met de huidige woning. De Geneente Roosendaal heeft volledige medewerking verleend  op de planvorming.  Met name de relatie met de waterloop Molenbeek is uitvoerig besproken en in de planvorming verwerkt. Door geWoon Architecten uit Etten Leur is het ontwerp uitgewerkt. De Bestemmingsplan procedure kan nu gelopen worden.

Menu