Den Haag, prijsvraag Boldingh

Nutsschool M.M. Boldingh is sinds 1988 gesitueerd aan het Verhulstplein in Den Haag. De school voldoet niet meer aan de huidige eisen voor een goed schoolgebouw. Verder bevindt zich op de locatie het kindercentrum Onno Dak. Besloten is om de bestaande gebouwen te slopen en op dezelfde locatie nieuwbouw te realiseren. In de nieuwe huisvesting wordt tevens de mavo van de Populier ondergebracht. Verder worden in het plan gerealiseerd: twee multifunctionele accommodaties, een gymzaal, buitenruimten, buitenbergingen en fietsenstallingen. Het betreft een Design & Build-project. Het ontwerp en de bouw zijn dus in één aanbesteding ondergebracht.

Ook de sloopwerkzaamheden van de bestaande gebouwen en het bouwrijp maken zijn onderdeel van de aan te besteden opdracht. Giesbers Rotterdam heeft het project middels de aanbesteding verworven als meest economische inschrijver. iDea Compact heeft namens Giesbers de aanbesteding begeleid en het projectmanagement gevoerd om zo met de ingeschakelde adviseurs de inschrijving middels een voorlopig ontwerp mogelijk te maken en met succes is dit project verworven. iDea Compact heeft ook tijdens het uitwerken van voorlopig ontwerp tot en met uitvoeringsgerede stukken het projectmanagement in opdracht van Giesbers voor haar rekening genomen. De realisatie van het project is reeds gestart.

Voor sfeerbeelden van het winnende ontwerp zie: http://www.springarchitecten.nl/projecten/mm-boldingh-de-populier-en-onno-dak/#proces

Menu