Blaak 333 te Rotterdam

Als projectmanager is iDea Compact actief op de Blaak in Rotterdam in opdracht van Egeria. Wij zijn bezig met de planontwikkeling van de nieuwbouw van Blaak 333, een plek waar wonen, werken, ontspannen, lezen, sporten, koken en ontmoeten samenkomen in één gebouw: Het ontwerp is een totaalconcept met deze collectieve functies en horeca in de zgn. ‘Rotterdamse laag’. Daarboven de hoogbouw met 25 verdiepingen en 13 appartementen per laag. Alzijdige balkons geven diepte aan de gevel die is geïnspireerd op een reliëf van Jan Schoonhoven. Verspringende schuine vlakken in de diepte van de balkons geven een levendig beeld dat door bewoning nog meer diversiteit zal vertonen. Het vervangen van een verouderd kantoor door een vitaal woongebouw met collectieve functies is een grote bijdrage aan de leefbaarheid van het centrum. Betekenisloze randen worden omgevormd tot levendige groene gebieden aan een open plint. Het ontwerp is van de hand van Kraaijvanger Architects. Het gebouw huisvest naast de commercie totaal 320 woonappartementen binnen 27.700 m2 BVO.

Verwachte start uitvoering voorjaar 2023

Menu